مطالب مرتبط با برچسب

بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان

حضور هنرمند کرمانشاهی در مرحله پایانی جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان
 صادق وثوقی‌نظر در لیست پذیرفته‌شدگان نهایی بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی انجم...

۱۳ مرداد ۱۳۹۷

حضور هنرمند کرمانشاهی در مرحله پایانی جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد