مطالب مرتبط با برچسب

بیست و هشتمین جشنواره جهانی فیلم «مدیاویو» مجارستان

نمایش سه فیلم کوتاه ایرانی در مجارستان
سه فیلم کوتاه ایرانی در بیست و هشتمین جشنواره جهانی فیلم «مدیاویو» مجارستان حضور دارند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوا...

۲۷ اسفند ۱۳۹۶

نمایش سه فیلم کوتاه ایرانی در مجارستان
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...