مطالب مرتبط با برچسب

بیجار

راه‌یافته‌گان از انجمن سینمای جوانان کرمانشاه  به جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه «چراغ» 
آثاری از هنرمندان و فیلمسازان  انجمن سینمای جوانان کرمانشاه به  پنجمین دوره جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه «چراغ» بیجار راه یافتند...

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

راه‌یافته‌گان از انجمن سینمای جوانان کرمانشاه  به جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه «چراغ» 
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد