مطالب مرتبط با برچسب

بوی سوختن سنگ ساخته زرتشت افشار

North Jersey آمریکا میزبان سه فیلم کوتاه ایرانی
سه فیلم کوتاه ایرانی به دومین جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشر North Jersey آمریکا راه یافتند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینما...

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

North Jersey آمریکا میزبان سه فیلم کوتاه ایرانی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد