مطالب مرتبط با برچسب

بوسنی و هرزگوین

برگزاری نشست همکاری فرهنگی با سفارت بوسنی
نشست همکاری‌های متقابل فرهنگی و هنری مابین انجمن سینمای جوانان ایران و سفارت بوسنی و هرزگوین برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی ان...

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری نشست همکاری فرهنگی با سفارت بوسنی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد