بهنام اسداللهی

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

«سایه‌های سنگین کلاغ» در کانادا

فیلم کوتاه «سایه‌های سنگین کلاغ»  به کارگردانی بهنام اسداللهی به جشنواره Gbeck Future  کانا ...

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نمایش «دریاوار» و «مسیرسخت» اردبیل در آمریکا

۲ انیمیشن کوتاه  دریاوار» و « مسیرسخت» از تولیدات انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنوا ...

۲۴ تیر ۱۳۹۷

رونمایی از «بدتر از باور یک رویا»  در پاتوق فیلم کوتاه اردبیل

فیلم کوتاه «بدتر از باور یک رویا» در اولین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان اردبیل ...