مطالب مرتبط با برچسب

بهزاد برادران

نمایش فیلم TIME در جشنواره بین‌المللی Mister Vorky صربستان
فیلم کوتاه TIMEبه کارگردانی بهزاد برادران در  پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تجربه‌گرای یک‌دقیقه‌ای Mister Vorky کشور صربست...

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

نمایش فیلم TIME در جشنواره بین‌المللی Mister Vorky صربستان
ایجاد امید و انگیزه در میان فیلم...
با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...