مطالب مرتبط با برچسب

بهروز پادیاب

عوامل فیلم کوتاه فیلم کوتاه «سیاه زخم» در گفتگو با مهر مطرح کردند؛
نوجوانانی که قربانی «قمار مجازی» می‌شوند/ هشدار به خانواده‌ها!
محمد زارع کارگردان فیلم کوتاه «سیاه‌زخم» از دغدغه خود برای هشدار به خانواده‌ها در زمینه فراگیر شدن «قمار مجازی» در میان نوجوانا...

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نوجوانانی که قربانی «قمار مجازی» می‌شوند/ هشدار به خانواده‌ها!
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد