مطالب مرتبط با برچسب

بهرام دهقان

داوران بخش فیلم «شبدیز» معرفی شدند
  اسامی هیئت داوران بخش فیلم  جشنواره منطقه‌ای «شبدیز» اعلام شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بهرام د...

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...