مطالب مرتبط با برچسب

بهاره للهی

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره منطقه‌ای کاشان
  اسامی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه ‌و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان اعلام شد. به گزارش روابط عمومی ...

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره منطقه‌ای کاشان
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...