مطالب مرتبط با برچسب

بنیه تاریخی شهرستان کلات نادر

کاخ خورشید کلات نادر میزبان اعضا کانون عکس دفتر مشهد
اعضای کانون عکس خراسان رضوی آئین‌های سنتی و ابنیه تاریخی شهرستان کلات نادر وتوابع را در قاب تصویر ثبت کردند. به گزارش روابط عمو...
فیلم کوتاه «قایق کاغذی» ساخته شد
تمدید ارسال آثار به پنجمین همایش...
دهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیل...
نخستین گردهمایی سینماگران انقلاب...
در خلق یک فیلم، برداشت از چند کت...
نشست تخصصی همایش مطالعات فیلم کو...