مطالب مرتبط با برچسب

بنیاد مستضعفان

با همکاری انجمن سینمای جوانان و بنیاد مستضعفان:
تولید مجموعه فیلم کوتاه با موضوع پیشرفت و آبادانی کلید می‌خورد
  انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای تولید مجموعه فیلم کوتاه با موضوع فعالیت‌های جهادی و پیشرفت و آب...

۱۲ تیر ۱۴۰۱

تولید مجموعه فیلم کوتاه با موضوع پیشرفت و آبادانی کلید می‌خورد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد