بلغارستان

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

نمایش مسیر سخت ایرانی در  بلغارستان

انیمیشن کوتاه «مسیر سخت» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره بین‌المللی ...

۳ مرداد ۱۳۹۷

نمایش۶ انیمیشن کوتاه ایرانی در بلغارستان

۶ انمیشن کوتاه ایرانی در جشنواره بین‌المللی انیمیش VARNA بلغارستان به نمایش در خواهند. به گ ...

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

«زندگی یک پروانه» در بلغارستان

انیمیشن کوتاه «زندگی یک پروانه» ساخته فیروزه پرگاریان فیلم ساز زنجانی، به نمایندگی از ایران ...