مطالب مرتبط با برچسب

بسته فیلم کوتاه «قصه زندگی»

اکران آنلاین دو بسته جدید فیلم کوتاه در ودیو، هاشور و تیوال
  دو بسته فیلم کوتاه «پنجره پائیز» و «قصه زندگی» از روز چهارشنبه دوم شهریورماه 1401 در سه پلتفرم هاشور، ودیو و تیوال به صو...
فیلم کوتاه «قایق کاغذی» ساخته شد
تمدید ارسال آثار به پنجمین همایش...
دهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیل...
نخستین گردهمایی سینماگران انقلاب...
در خلق یک فیلم، برداشت از چند کت...
نشست تخصصی همایش مطالعات فیلم کو...