بر خط فرضی

۳ شهریور ۱۴۰۰

برخط فرضی چهل و نهم؛ گفت‌وگوی تیام یابنده با مسعود امینی تیرانی

  گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مسعود ا ...

۸ تیر ۱۴۰۰

مریم اسمی‌خانی بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مریم اسمی‌خانی ...

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

مجید برزگر، بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مجید برزگر، نو ...

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بر خط  فرضی با سحر عصر‌آزاد

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور سحر عصر‌آزاد، ...

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

بر خط فرضی با امیررضا نوری‌پرتو  

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور امیررضا نوری‌پ ...