بر خط فرضی

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

مجید برزگر، بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مجید برزگر، نو ...

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بر خط  فرضی با سحر عصر‌آزاد

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور سحر عصر‌آزاد، ...

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

بر خط فرضی با امیررضا نوری‌پرتو  

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور امیررضا نوری‌پ ...

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

برخط فرضی میزبان نوید فرح‌مرزی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور نوید فرح‌مرزی، ...

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

برخط فرضی با احسان عبدی‌پور

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور احسان عبدی‌پور ...

۱۷ دی ۱۳۹۹

بر خط فرضی با مصطفی خرقه‌پوش

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور مصطفی خرقه‌پوش ...