برشی خاص از یک وضعیت

۱۵ آذر ۱۳۹۵

موفقیت «برشی خاص از یک وضعیت» در آمریکا

فیلم کوتاه برشی خاص از یک وضعیت، جایزه بهترین فیلم ابداع و نوآوری جشنواره نئو‌کلاسیک آمریکا ...

۱۳ آذر ۱۳۹۵

«برشی خاص از یک وضعیت» در «جشنواره نیوکلاسیک»

فیلم کوتاه «برشی خاص از یک وضعیت» ساخته رامین فرزانه تهیه شده در انجمن سینمای جوانان استان ...