برخط فرضی

۴ اسفند ۱۳۹۹

فردین خلعتبری، بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور فردین خلعتبری ...

۲۴ آذر ۱۳۹۹

شهرام مکری بر خط فرضی    

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور شهرام مکری فیل ...

۴ آذر ۱۳۹۹

ابولفضل جلیلی مهمان بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور ابولفضل جلیلی، ...

۲۶ آبان ۱۳۹۹

ساعد نیک ذات بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور ساعد نیک ذات، ...

۲۷ مهر ۱۳۹۹

محمدحسین تمجیدی هفدهمین مهمان«برخط فرضی»

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور محمدحسین تمجید ...

۲۲ مهر ۱۳۹۹

«برخط فرضی» میزبان فیلم‌ساز ترکیه

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور تحسین ایشبیلن، ...