برخط فرضی

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برخط فرضی با کیوان علی‌محمدی

  گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون کارگردانی فیلم کوتاه این هفته با حضور کی ...

۹ خرداد ۱۴۰۰

برخط فرضی با محمدرضا نعمتی

  گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور محمدرضا ...

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

بر خط فرضی با امیررضا نوری‌پرتو  

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور امیررضا نوری‌پ ...

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

آغاز فصل جدید «برخط فرضی» از اردیبهشت 1400

  مجموعه جدید گفت‌وگوهای تخصصی سینمایی انجمن سینمای جوانان ایران با عنوان «برخط فرضی» ...

۴ اسفند ۱۳۹۹

فردین خلعتبری، بر خط فرضی

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور فردین خلعتبری ...

۲۴ آذر ۱۳۹۹

شهرام مکری بر خط فرضی    

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با حضور شهرام مکری فیل ...