برادران سامکو

۲۱ دی ۱۳۹۹

4 جایزه برای فیلم‌های انجمن سینمای جوانان ایران از جشنواره Screen Power انگلیس

فیلم‌های کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» و «دیگری» از جشنواره Screen Power انگلیس 4 جای ...

۷ دی ۱۳۹۹

مصطفی و دیگری به پاکستان می‌روند

فیلم‌های کوتاه «مصطفی» ساخته علیرضا تیموری و «دیگری» به کارگردانی مشترک سامان حسین‌پور و آک ...

۱ دی ۱۳۹۹

تولید فیلم کوتاه «مادرزاد» در کردستان

فیلم کوتاه «مادرزاد» به کارگردانی مشترک آکو زندکریمی و سامان حسین‌پور (برادران سامکو) تولید ...