بدتر از باور یک رویا

۲۳ دی ۱۳۹۷

موفقیت ملی و بین‌المللی  انجمن سینمای جوانان استان اردبیل

میردولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل از تاره‌ترین حضور موفق هنرمندان اردبیلی ...

۲۴ تیر ۱۳۹۷

رونمایی از «بدتر از باور یک رویا»  در پاتوق فیلم کوتاه اردبیل

فیلم کوتاه «بدتر از باور یک رویا» در اولین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان اردبیل ...