بخش بازار سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

۲۲ آبان ۱۳۹۷

تریستین پریماگی مطرح کرد: فضای فیلم‌های ایرانی قابل درک است

مهمان ویژه بخش بازار سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فضای فیلم‌های ایرانی ...

۲۲ آبان ۱۳۹۷

نیلز پوتمن عنوان کرد: این میزان استقبال از جشنواره برایم جذاب است

مهمان ویژه بخش بازار سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، استقبال از جشنواره فی ...