بایداق

۱۰ آبان ۱۳۹۷

نمایش «بایداق» در ۲ جشنواره آمریکایی

مستند کوتاه«بیداق» به نمایندگی از ایران در  جشنواره‌ بین‌الملل فیلم WEYAUWEGA  و  جشنواره‌ ...

۱۴ شهریور ۱۳۹۷

نمایش «بایداق»  در ۲ جشنواره بین‌المللی

مستند کوتاه«بیداق» به نمایندگی از ایران در جشنواره‌های بین‌المللی Davis آمریکا و Viva  بسنی ...