بازدید مدیرعامل

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

مدیرعامل انجمن، میهمان دفتر ساری

  مهدی آذرپندار، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و همراهان از دفتر انجمن در ساری با ...

۱۴ دی ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از دفتر رودبار

  مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران  به همراه معاونین امور استان‌ها، فرهنگی و آموزش، ...

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

بازدید مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران از دفتر مشهد

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران طی بازید از دفتر انجمن سینمای جوانان ایران– دفتر مشهد با ...