انیمیشن کوتاه «هیچکس

۲۶ اسفند ۱۳۹۷

«هیچکس» به اسپانیا می‌رود

انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی در جشنواره فیلم «فرمنت را» اسپانیا به روی پرده می‌رو ...

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضوری دیگر برای «هیچکس» در آمریکا

انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم  Red Wasp آمریکا راه یافت. به گزارش روابط‌ ...

۲۰ فروردین ۱۳۹۷

«هیچکس» در راه چک

 انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم ZLÍNجمهوری چک  راه یافت. به گزارش روابط‌ ...

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

«هیچکس» به لهستان می‌رود

انیمیشن کوتاه «هیچکس» به نمایندگی از ایران درجشنواره بین‌المللی انیمیشن Animocje لهستان به ...

۱۶ اسفند ۱۳۹۶

«هیچکس» به انگلیس می‌رود

انیمیشن کوتاه «هیچکس» از ایران به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “Bute Street”  ...

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

نمایش «هیچکس» در پرتقال

انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتا ...