انگلیس

۱۷ تیر ۱۳۹۸

داشتن در انگلیس

فیلم کوتاه «داشتن» به جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «Lift-Off» انگلیس راه یافت. به گزارش روابط ع ...

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

نمایش دوران در انگلیس

انیمیشنن کوتاه «دوران» ساخته حمید حق‌جو در جشنواره در جشنواره The lift-off sessions  انگلیس ...

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

نمایش بی بی در انگلیس

مستند کوتاه  «بی بی» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره The lift-off s ...

۷ اسفند ۱۳۹۷

نمایش «نقاشی» ایرانی در انگلیس  

فیلم کوتاه «نقاشی» به نمایندگی از ایران در  جشنواره بین‌المللی فیلم Lift-Off Global انگلیس ...

۴ اسفند ۱۳۹۷

«پرواز به وقت پاریس» در انگلیس

  فیلم کوتاه «پرواز به وقت پاریس» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Firs ...

۲۳ دی ۱۳۹۷

مرگ کاریز در  انگلیس

مستندکوتاه «مرگ کاریز» محصول انجمن سینمای جوانان گناباد در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Li ...