انگلستان

۳ آذر ۱۳۹۹

جایزه «کلاس رانندگی»  از جشنواره انگلیسی

فیلم کوتاه «کلاس رانندگی» به کارگردانی   مرضیه ریاحی از دومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «هبد ...

۴ دی ۱۳۹۷

«زندگی لزج» در راه انگلستان

فیلم کوتاه‏ «زندگی لزج» ‏ساخته محسن مهری به دهمین جشنواره بزرگ دانشجویی “watersprite& ...