انجمن سینمای جوانان شهرکرد

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

رقابت «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در آمریکا

  فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» به کارگرانی  مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه ر ...

۲ تیر ۱۳۹۷

اردوی دو روزه عکاسان شهرکردی در روستای «سرآقا سید»

هنرجویان و عکاسان انجمن سینمای جوانان شهرکرد برای عکاسی به روستای «سرآقا سید» رفتند.   ...