انجمن سینمای جوانان زاهدان

۲۹ آبان ۱۴۰۱

مدرس انجمن سینمای جوانان ایران مطرح کرد:
جوانان استان سیستان‌وبلوچستان مشتاق هستند که خودشان روایتگر خودشان باشند

پوریا خواجه درگی عضو انجمن سینمای جوانان زاهدان و مدرس دوره 7 ماهه فیلم‌سازی انجمن سینمای ج ...

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار می‌شود: نخستین فیلمواره خلیج فارس  

انجمن سینمای جوانان ایران با مشارکت وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی برای نخستین بار ...