انجمن سینمای جوانان دفتر آبادان

۲۹ تیر ۱۳۹۸

گاو آمریکایی انجمن سینمای جوانان ایران در تونس

فیلم کوتاه «گاو آمریکایی» ساخته فاطمه طوسی به  جشنواره بین‌المللی فیلم fifak تونس راه یافت. ...

۱۷ تیر ۱۳۹۸

داشتن در انگلیس

فیلم کوتاه «داشتن» به جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «Lift-Off» انگلیس راه یافت. به گزارش روابط ع ...

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

فیلم کوتاه «گاو آمریکایی» آماده نمایش شد

نخستین فیلم کوتاه داستانی فاطمه طوسی به نام «گاو آمریکایی» آماده نمایش شد. به گزارش روابط ع ...