انجمن سینمای جوانان خراسان شمالی

۱۳ تیر ۱۳۹۷

سینماسیار در شهرستان‌های راز و جرگلان وغلامان

مدیر انجمن سینمای جوانان خراسان شمالی از راه اندازی سینماسیار در بخش های مرکزی، غلامان و را ...

۲۵ مهر ۱۳۹۵

اردوی عکاسی عاشورا از چناران تا اسفیدان

انجمن سینمای جوانان خراسان شمالی و انجمن عکس بسیج هنرمندان این استان در روز عاشورای حسینی ا ...