انجمن سینمای جوانان اردبیل

۲۴ تیر ۱۳۹۷

رونمایی از «بدتر از باور یک رویا»  در پاتوق فیلم کوتاه اردبیل

فیلم کوتاه «بدتر از باور یک رویا» در اولین جلسه پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان اردبیل ...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایش فیلم «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» درهلند

  فیلم کوتاه «۹۹۹۹۹۹۹۹۹» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “Mani festo” هلند به‌ روی پر ...