انجمن سینمای جوانان آبادان

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار می‌شود: نخستین فیلمواره خلیج فارس  

انجمن سینمای جوانان ایران با مشارکت وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی برای نخستین بار ...

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

«داشتن» در جشنواره جهانی REALTIME

    فیلم کوتاه «داشتن» به‌کارگردانی سید مرتضی سبزقبا در REALTIME INTERNATIONAL FI ...

۲ مرداد ۱۳۹۸

راه‌یابی اثر عکاس انجمن سینمای جوان آبادان در جشنواره عکس شیراز امروز

یک عکس از امین زمزم، هنرمند انجمن سینمای جوانان آبادان به ششمین جشنواره ملی و سومین جشنواره ...