انتصاب

۲ آذر ۱۴۰۱

با حکم مهدی آذرپندار؛
آرش رصافی به سمت «مشاور عالی انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب شد

  با حکم مهدی آذرپندار؛ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛ آرش رصافی به سمت «مشاور عا ...

۱ شهریور ۱۴۰۱

سامان ضابطی به سمت سرپرست دفتر بیرجند منصوب شد

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران سامان ضابطی را به سمت سرپرست انجمن سینمای جوانان بیرجند ...

۱ شهریور ۱۴۰۱

بهمن روزبهانی سرپرست دفتر نهاوند شد

مهدی آذرپندار طی حکمی بهمن روزبهانی را به سمت سرپرست انجمن سینمای جوانان نهاوند منصوب کرد. ...

۱ مرداد ۱۴۰۱

«مصطفی باقرآبادی» سرپرست انجمن سینمای جوانان سمنان شد

با حکم مهدی آذرپندار؛ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛ «مصطفی باقرآبادی» در سمت سرپرست ا ...

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

با حکم محمد خزاعی؛ مجید اسماعیلی مدیرعامل موزه سینما شد

طی حکمی از سوی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، مجید اسماعیلی به سمت مدیرعامل موزه سینما منص ...