مطالب مرتبط با برچسب

انتصاب

جعفر موسوی سرپرست انجمن سینمای جوانان زنجان شد 
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران جعفر موسوی را به سمت سرپرست انجمن سینمای جوانان زنجان منصوب کرد.   به گزارش روابط عمومی...
داوود عادلی
با حکم مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛
داود عادلی به سمت مدیرامور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد
داود عادلی با حکم مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به سمت مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب ش...
با حکم مهدی آذرپندار؛
آرش رصافی به سمت «مشاور عالی انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب شد
  با حکم مهدی آذرپندار؛ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛ آرش رصافی به سمت «مشاور عالی انجمن سینمای جوانان ایران» منصوب ...
سامان ضابطی به سمت سرپرست دفتر بیرجند منصوب شد
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران سامان ضابطی را به سمت سرپرست انجمن سینمای جوانان بیرجند منصوب کرد.   به گزارش روابط عمو...
بهمن روزبهانی سرپرست دفتر نهاوند شد
مهدی آذرپندار طی حکمی بهمن روزبهانی را به سمت سرپرست انجمن سینمای جوانان نهاوند منصوب کرد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سی...
«مصطفی باقرآبادی» سرپرست انجمن سینمای جوانان سمنان شد
با حکم مهدی آذرپندار؛ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران؛ «مصطفی باقرآبادی» در سمت سرپرست انجمن سینمای جوانان سمنان منصوب شد. &...
فیلم کوتاه «یک لغزش کوچولو» راهی...
«ضد یخ» ایرانی در راه ارمنستان
«لاری» آماده نمایش شد/ جنگ خروس‌...
بیوه ساورینی در نشست تخصصی فیلم ...
روایت شهر، روایت تصویری از مشهدا...
فیلم کوتاه «داستان ناتمام» برنده...