امیر مهران

۲۲ آبان ۱۳۹۵

امیر مهران در نشست «تیتراژ در سینما»: تیتراژ را شاید بتوان یک فیلم کوتاه در نظر گرفت

امیر مهران با بیان اینکه نباید در عنوان‌بندی از تکنیک‌های زیادی استفاده کرد، گفت: اولین مسئ ...

۲۲ آبان ۱۳۹۵

امیر مهران از «تیتراژ در سینما» می گوید

 در پنجمین روز سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران نشست تخصصی «تیتراژ در سینما» ...