امیرحسین هنرور

۵ دی ۱۳۹۷

موفقیت عکاس آباده‌ای در جشنواره‌ی بین‌المللی عکس خیام ۲۰۱۸

  امیرحسین هنرور از اعضای فعال کانون عکس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده به  بخش مسابق ...

۶ خرداد ۱۳۹۷

طلای فیاپ به عکاس آباده‌ای رسید

امیرحسین هنرور عکاس آباده‌ای و عضو فعال واحد عکس انجمن سینمای جوانان آباده مدال طلای فیاپ ر ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

موفقیت عکاس آباده‌ای

امیرحسین هنرور عضو کانون عکس انجمن سینمای جوانان آباده موفق به کسب لوح تقدیر فیاپ “FI ...