امیرحسین محمودپور

۲۵ بهمن ۱۳۹۹

«پسرک آدامس فروش در مراغه ساخته می‌شود

فیلم داستانی «پسرک آدامس فروش» به کارگردانی امیرحسین محمودپور در انجمن سینمای جوانان دفتر م ...

۲۸ مهر ۱۳۹۹

پایان فیلمبرداری «سرای حیات» در مراغه

مستد کوتاه «سرای حیات» به کارگردانی امیرحسین محمودپور و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان مرا ...