امیراحسان اسماعیلی

۱۱ آذر ۱۳۹۹

«بازی» در پایان فیلمبرداری

فیلم کوتاه «بازی» به کارگردانی  امیراحسان اسماعیلی  و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان  ایرا ...

۲۳ دی ۱۳۹۷

تولید «رویای سیاره آبی» در دفتر ویژه تهران

فیلم کوتاه «رویای سیاره آبی» به کارگردانی امیراحسان اسماعیلی در انجمن سینمای جوانان ایران-د ...