امروز جمعه است

۲۳ تیر ۱۴۰۰

جشنواره آکسفورد میزبان 6 فیلم کوتاه ایرانی

    فیلم‌های کوتاه «پدرکشتگی»، «شمشیر چوبی»، «امروز جمعه است»، «ملکوت»، «آرگون» و ...

۳ خرداد ۱۴۰۰

«امروز جمعه است» و «دیگری» در راه نروژ هستند

فیلم‌های کوتاه «دیگری» و «امروز جمعه است» به نمایندگی از ایران به جشنواره ​RIFF نروژ راه یا ...