الیکا عبداللهی

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

تقدیر از «پاس» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «پاس» به کارگردانی الیکا عبداللهی  و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران ...

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

«پاس» به قاره سیاه می‌رود

فیلم کوتاه «پاس» به کارگردانی الیکا عبداللهی  و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران ...

۱۶ مهر ۱۳۹۹

«پاس» در جشنواره Mallorca  اسپانیا

فیلم کوتاه «پاس» به کارگردانی الیکا عبداللهی  و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران ...

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

«پاس» ایرانی به اسپانیا رسید

فیلم کوتاه «پاس» به کارگردانی الیکا عبداللهی  و تهیه‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران ...