استعفا

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

«استعفا» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «استعفا» به کارگردانی سینا راوی و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان کرج  به جشنوار ...

۱۲ آبان ۱۳۹۹

«استعفا» در  2 جشنواره ایتالیا و امریکا

فیلم کوتاه «استعفا» به کارگردانی  سینا غلام‌نژاد به جشنواره‌های Premio fausto Rossano ایتال ...

۱۹ مهر ۱۳۹۹

«استعفا» ایرانی‌ها در جشنواره کانادایی

فیلم کوتاه «استعفا» ساخته سینا غلام‌نژاد  و از تولیدات انجمن سینمای جوانان کرج  در جشنواره ...