از حسکه با عشق

۱۴ فروردین ۱۳۹۷

«از حسکه با عشق» بهترین فیلم جشنواره “Dieciminuti” ایتالیا شد

محمد فراهانی جایزه بهترین فیلم کوتاه سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم”Dieciminuti” ا ...

۲۵ آذر ۱۳۹۶

۲جایزه جشنواره “PuntoDiVista” ایتالیا برای«از حسکه با عشق»

فیلم کوتاه «از حسکه با عشق» ۲جایزه از جشنواره بین‌المللی فیلم “PuntoDiVista” ای ...

۷ آذر ۱۳۹۶

«از حسکه با عشق» بهترین فیلم جشنواره Davinci آمریکا

«از حسکه با عشق» عنوان بهترین فیلم  کوتاه جشنواره بین‌المللی فیلم Davinci آمریکا را از آن خ ...