اردوی عکاسی

۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری اردوی عکاسی در اراک

اردوی عکاسی یک‌روزه  هنرجویان انجمن سینمای جوانان اراک در روستای تاریخی وفس برگزارشد. به گز ...

۲ مهر ۱۳۹۶

برگزاری اردوی عکاسی در آباده

  انجمن سینمای جوانان آباده اردوی یک‌روزه عکاسی برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینم ...

۶ شهریور ۱۳۹۶

اردوی عکاسی هنرجویان کاشانی در ابیانه

هنرجویان فیلم‌سازی و عکاسی انجمن سینمای جوانان کاشان برای عکاسی به روستای ابیانه سفر کردند. ...

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اردوی عکاسی دفتر تبریز

  گروه عکاسی دفتر تبریزبه اردوی عکاسی یک‌روزه طبیعت رفتند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینما ...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اردوی کانون عکس آباده دراقلید

 عکاسان و اعضاء کانون عکس آباده در اردوی عکاسی یک‌روزه در شهرستان اقلید شرکت کردند. به گزار ...

۱۳ دی ۱۳۹۵

معماری روستای «ابقوی» در لنز دوربین انجمنی‌های نیشابور‌

هنرجویان کانون عکس انجمن سینمای جوانان – دفتر نیشابور اردوی عکاسی را در روستای «ابقوی ...