اردوی عکاسی

۹ مهر ۱۳۹۷

برگزاری اردوی عکاسی در گناباد

اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان گناباد در روستای اطراف این شهر برگزار شد. به گزارش روابط عم ...

۷ مهر ۱۳۹۷

اردوی عکاسان رودباری  در املش

  اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان رودبار در شهرستان املش برگزار شد.   به گزارش رو ...

۲۷ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری اردوی عکاسی درمراغه

اردوی یک‌روزه عکاسی با حضور هنرجویان و هنرمندان عکاس مراغه‌ای برگزار شد. به گزارش روابط عمو ...

۲۹ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری اردوی عکاسی در رودبار

اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان رودبار در روستاهای مرکزی و رحمت آباد این شهر برگزار شد. به ...

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

باباطاهر در قاب عکاسان سینمای جوان

سفر آموزشی عکاسی و مستندنگاری از آرامگاه باباطاهر با حضور هنرجویان عکاسی انجمن سینمای جوانا ...

۳ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری اردوی عکاسی در رفسنجان

 انجمن سینمای جوانان رفسنجان در شهرستان انار و دریاچه شور اردوی عکاسی برگزار کرد. به گزارش ...