احمد سیفی‌پور

۷ مرداد ۱۳۹۸

تایفون و پارکینگ از آمریکا جایزه گرفتند

فیلم کوتاه «تایفون» جایزه بهترین فیلم کوتاه و «پارکینگ» جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل جشن ...

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

پارکینگ ایرانی در کانادا

فیلم کوتاه «پارکینگ» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Inside out به نمایش در ...