اتریش

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نمایش  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ در اتریش

فیلم کوتاه « ۹۹۹۹۹۹۹۹۹» محصول انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره بین‌المللی فیلم A ...

۵ آذر ۱۳۹۵

بازیگر فیلم مستند “در میان نابینایان”: سخت و قوی بودن وجه اشتراک من و ایران است

جلسه پرسش و پاسخ فیلم مستند”در میان نابینایان” با حضور توماس کلویبر (کاردار فره ...

۵ آذر ۱۳۹۵

فیلم‌هایی که در چهارمین روز هفته فیلم اروپایی نمایش داده شدند

در چهارمین روز هفته فیلم اروپایی، یک فیلم بلند و سه فیلم کوتاه اتریشی در موزه هنرهای معاصر ...