ابراهیم سلیمانی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ابراهیم سلیمانی در نشست تخصصی عکاسی جشنواره نماز و نیایش تصریح کرد: بدون دانش ومطالعه عکاس قابلی نمی‌شویم

  اولین نشست تخصصی  «هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین» قم با عنوان «عکاسی و نگاه ...

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو کارگاه آموزشی در جشنواره ملی نماز و نیایش

  ابراهیم سلیمانی و سعید گائینی دو کارگاه آموزشی در جشنواره ملی نماز و نیایش برگزار می‌کنند ...