آیینه‌های پریده‌رنگ

۱۲ آبان ۱۳۹۵

«آیینه‌های پریده رنگ» در جشنواره “Lake Champlain”

فیلم کوتاه آیینه‌های پریده‌رنگ به کارگردانی سالم صلواتی به سومین جشنواره بین‌المللی Lake Ch ...

۱۲ آبان ۱۳۹۵

«آیینه‌های پریده رنگ» در ماکائو

فیلم کوتاه آیینه‌های پریده‌رنگ به کارگردانی سالم صلواتی در هفتمین دوره «جشنواره چالش صدا و ...

۲۴ مهر ۱۳۹۵

راهیابی آیینه‌های پریده‌رنگ به جشنواره فیلم لهستان

فیلم کوتاه «آیینه‌های پریده‌رنگ» به کارگردانی «سالم صلواتی» به دهمین جشنواره مورچه‌خوار طلا ...