آمفتامین

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایش آمفتامین تولیدی انجمن سینمای جوانان کرج  در ایتالیا

فیلم کوتاه «آمفتامین» به نمایندگی از ایران به  جشنواره بین‌المللی فیلم Cefalù ایتالیا راه ی ...

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایش آمفتامین و پتخ در انگلیس

فیلم های  کوتاه «آمفتامین» و «پتخ» از تولیدات انجمن سینمای جوان ایران  به بخش مسابقه جشنوار ...

۲۷ تیر ۱۳۹۶

« آمفتامین» در دفتر کرج آماده نمایش شد

  فیلم کوتاه تجربی آمفتامین به کارگردانی و نویسندگی سامان اکبری آماده نمایش شد. به گزا ...

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

«آمفتامین» روی میز تدوین

  فیلم کوتاه آمفتامین به کارگردانی و نویسندگی سامان اکبری پس از ۳ روز تصویربرداری به م ...