آفریقای جنوبی

۱ اسفند ۱۳۹۷

«آر یو والیبال؟!»، «لطفاً مرا بشویید» و «جذام» در آفریقای جنوبی

فیلم‌های کوتاه «آر یو والیبال؟!»، «لطفاً مرا بشویید» و«جذام» به نمایندگی از ایران در جشنوار ...

۱۷ تیر ۱۳۹۷

«دریای تلخ»  در آفریقای جنوبی

فیلم کوتاه «دریای تلخ» به کارگردانی فاطمه احمدی در جشنواره بین‌المللی  فیلم DURBAN  آفریقای ...