آستانه اشرفیه

۷ مهر ۱۳۹۷

برگزاری چهارمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه در آستانه اشرفیه

  انجمن سینمای جوانان لاهیجان چهارمین  برنامه پاتوق فیلم کوتاه را در آستانه اشرفیه برگ ...

۱۰ شهریور ۱۳۹۷

پاتوق فیلم کوتاه در آستانه اشرفیه

انجمن سینمای جوانان لاهیجان سومین برنامه پاتوق فیلم کوتاه را در آستانه اشرفیه برگزار کرد. ب ...